Aula

Aula

Door de situering, tegen de Hogering aan, ontstaat een geleidelijke overgang van de drukte van het dagelijks bestaan naar de kalmte van deze locatie. De omgeving straalt door het vele groen een natuurlijke rust uit.

Het aulagebouw beschikt over een grote aula. Deze kan zowel voor crematie-  als voor begrafenisplechtigheden gebruikt worden. De aula kan met behoud van de bestaande vorm voor kleine gezelschappen worden verkleind.

In de aula kan muziek van een cd worden gespeeld. Er is  een grote collectie muziekstukken aanwezig. Onze medewerkers kijken graag in ons muziekbestand of uw muziekkeuze aanwezig is.  Deze kunt u laten weten via ons e-mailadres
( info@crematoriumalmere.nl ). Levert u zelf de muziek,dan dient u deze  uiterlijk 24 uur van te voren te brengen,  een medewerker zal dan de cd testen.

De mogelijkheid bestaat om een geluidsopname van de plechtigheid voor u te maken.

In de aula bestaat de mogelijkheid om via een DVD of  uw eigen laptop beelden te vertonen. Het testen van de DVD of laptop dient uiterlijk 24 uur van te voren plaats te vinden. Een afspraak maken is hiervoor gewenst.  (t.036-5357200)

audio uitleg 2019

Er is in de aula een elektrische piano aanwezig.

In de aula is gelegenheid om op symbolische wijze de kist te laten dalen.