Grafbedekking/monumenten

Wij streven ernaar dat nabestaanden zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben in het vormgeven van het gedenkteken of monument. Door de begraafplaats zijn echter wel regels gesteld aan de duurzaamheid en de  maximale afmetingen.

Voordat een gedenkteken of monument wordt geplaatst dient altijd een vergunning te worden aangevraagd.

De gedenktekens of monumenten moeten voldoen aan de volgende afmetingen:

  • Op algemene ( kinder ) graven (categorie A) en particuliere gedenkplaatsen: De letterplaat, gemeten vanaf de fundering maximaal 50 cm hoog, 50 cm breed en 50 cm lang. De vloer/omranding mag het graf niet overschrijden. Gedenkteken op algemeen graf categorie A op voeteneind liggend
  • Op algemene graven categorie B, gemeten vanaf de fundering 30 cm hoog, 30 cm breed en 30 cm lang
  • Op particuliere graven: De letterplaat, gemeten vanaf de fundering maximaal 120 cm hoog, 100 cm breed en 200 cm lang De fundering (betonplaat) moet indien het een gedenkteken met een vloer/omranding betreft een lengte hebben van 200 cm,een breedte van 100 cm en een minimale dikte van 5 cm.
  • Op particuliere kindergraven: gemeten vanaf de fundering maximaal 100 cm hoog, 75 cm breed en 150 cm lang De fundering (betonplaat) moet indien het een gedenkteken met een vloer/omranding betreft een lengte hebben van 150 cm, een breedte van 75 cm en een minimale dikte van 5 cm.
  • Op urnengraven: De letterplaat, gemeten vanaf de fundering maximaal 50 cm hoog, 50 cm breed en 50 cm lang. De vloer/omranding mag het graf niet overschrijden.

Daarnaast zijn er regels m.b.t. grootte van de grafbeplanting en het verwijderen van verwelkte bloemen en planten. Voor een verzorgd beeld zijn losse materialen rondom het graf niet toegestaan en worden derhalve verwijderd.

web site 003 web site 010

Reglement bijlage 2014