Soorten graven

vlinderveldbp triangel

 

 

 

 

 

 

 

Op de begraafplaats in Almere Stad worden familie (particuliere) en algemene graven uitgegeven.

In familie (particuliere)  graven kunnen twee overledenen worden begraven.  De rechthebbende (degene op wiens naam het graf staat) bepaalt wie in het graf worden begraven. Daarnaast heeft de rechthebbende het recht om na afloop van de grafuitgiftetermijn van 20 jaar (de termijn waarvoor het graf gehuurd is) de grafrechten met telkens 5 of 10 jaar te verlengen.  De mogelijkheid bestaat om in particuliere graven urnen bij te zetten of de as te verstrooien.

Ook bieden wij de mogelijkheid om te begraven naar het oosten op kamer 7 in Almere stad.

In Almere stad is een vlinderveld. Hier kunnen kindjes begraven worden die zijn geboren tijdens een zwangerschaptot 24 weken.

informatie foetus begraven

Het is ten allen tijde mogelijk om een particulier- of  urnengraf te reserveren. Informeer naar de mogelijkheden.

 Op de begraafplaats in Almere-Stad worden naast de particuliere graven ook algemene graven uitgegeven. In algemene graven worden twee overledenen begraven. De houder van de begraafplaats bepaalt welke overledenen in het graf worden begraven.

Er worden twee soorten algemene graven uitgegeven: Categorie A, hierbij wordt de grafbedekking en gedenkteken door de nabestaanden vormgegeven.

Of categorie B, waarbij de grafbedekking bestaat uit gras. De nabestaanden dragen zorg voor een gedenkteken (30x30cm).

De algemene graven worden uitgegeven voor een periode van 10 jaar. Het is niet mogelijk om de grafuitgifte termijn te verlengen.

Begraafplaats Almere stad