Beeld en geluid

Audio uitleg 2018

Handleiding digitaal muziek aanleveren v0 2

In de aula kan muziek van een cd worden gespeeld. Er is  een grote collectie muziekstukken aanwezig. Onze medewerkers kijken graag in ons muziekbestand of uw muziekkeuze aanwezig is.  Deze kunt u laten weten via ons e-mailadres  ( info@crematoriumalmere.nl ). Levert u zelf de muziek, dan dient u deze  uiterlijk 24 uur van te voren te brengen,  een medewerker zal dan de cd testen.

De mogelijkheid bestaat om een geluidsopname van de plechtigheid voor u te maken. Bespreek deze mogelijkheid met de uitvaartondernemer.

In de aula bestaat de mogelijkheid om via een DVD of  uw eigen laptop beelden te vertonen. Het testen van de DVD of laptop dient uiterlijk 24 uur van te voren plaats te vinden. Een afspraak maken is hiervoor gewenst.  (t.036-5357200)

Er is in de aula een elektrische piano aanwezig.

Aula Almere stad